ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΟΥ epcon.gr

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΓΙΝΕ ΤΟ 2007. Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΕΝ ΓΝΩΣΗ ΣΑΣ
Αρχαίο Θέατρο 'ΔΩΔΩΝΗ', Νομός Ιωαννίνων Το Γεφύρι της Άρτας, Νομός Άρτας Λιμάνι Ηγουμενίτσας, Νομός Θεσπρωτίας Πρέβεζα, Νομός Πρέβεζας
21/7/2024
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΥΡΩΠΗ
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
  - www.europa.eu.int/comm/
- www.khatzidakis.gr/htmls/ep/
- www.europarl.eu.int/

2. Γ’ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006 (Γ’ Κ.Π.Σ.)
  Γενικες Πληροφοριες
- www.ypetho.gr (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)
- www.roe.gr (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ)

Επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΝ)» και «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (ΚτΠ)»
- www.gsrt.gr (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ)
- www.ypan.gr (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)

3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2000-2006 (ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ)
  - www.peproe.gr (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ)

4. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ «LEADER +» (Πρωτοβουλία του αγροτικού τομέα)
  - www.minagric.gr/greek/3.3_LEADER.html (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ)
- www.epirussa.gr ("ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.")

5. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ INTERREG III - Διασυνοριακή, διεθνική και διαπεριφερειακή συνεργασία και ισόρροπη ανάπτυξη
  - www.mnec.gr/interreg3 (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)

6. ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
  Γενικες Πληροφοριες
- www.cordis.lu
- www.cordis.lu/greece/gr/home.html
- www.ekt.gr (ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟΣΗΣ)
- www.gsrt.gr (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ)
- www.europa.eu.int/comm/research/
- www.echo.lu

Νέο πρόγραμμα «ΠΛΑΙΣΙΟ 2002-2006»
- www.cordis.lu/greece/gr/fp6.htm
- www.cordis.lu/fp6/
- www.ekt.gr/ncpfp6/
- www.europa.eu.int/comm/research/fp6/index_en.html

7. ΑΛΛΑ
  - www.eifonline.org (Δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Διαδικτύου)


Πληροφορίες σχετικά με προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρέχουν επίσης οι παρακάτω φορείς:

Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Ηπείρου
Europe Direct - Information Network

Χ. Τρικούπη 38, 45332 Ιωάννινα
Τηλ: +30-26510-22262, 36293, 39652
Fax: +30-26510-37322
E-mail: europedirect@asik.gr
Web page: www.asik.gr, www.ee.gr

Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφοριών για τις Επιχειρήσεις
Επιμελητήριο Ιωαννίνων
Χ. Τρικούπη & Ο. Πουτέτση 14
45332 Ιωάννινα
Τηλ: +30-26510-76589
Fax: +30-26510-25179
E-mail: eicgr163@otenet.gr

BIC Ηπείρου
Επιστημονικό και Τεχνολογικό πάρκο Ιωαννίνων,
Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, Τ.Κ. 45110
Τηλ: +30-26510-44447,67
Fax: +30-26510-44457
E-mail: bicepirus@ioa.forthnet.gr
Web page: www.bicepirus.gr/

Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Ηπείρου
Β. Ηπείρου 20
453 33 Ιωάννινα
Τηλ: +30-26510-71192
Fax: +30-26510-75188/31224
E-mail: ipiregio@otenet.gr
Web page: www.roe.gr

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Συμεών Σαλού, Ιωάννου, Ονουφρίου, Θεοδώρου