Φωτογραφίες

     "... αυτά που δεν μπορεί, ή δεν θέλει να κάνει το κράτος, έχουν χρέος να τα κάνουν οι πολίτες μέσα απο σύννομες διαφανείς και συλλογικές διαδικασίες".

Πολιτιστική Αμφικτιονία Β.Δ.Ελλάδας

     Η Πολιτιστική Αμφικτιονία Βορειοδυτικής Ελλάδας είναι εταιρεία πολιτιστική που έχει αναλάβει την πρωτοβουλία για την ανάδειξη και αξιοποίηση των Αρχαιοελληνικών ή Ελληνορωμαϊκών θεάτρων της Β.Δ.Ελλάδας.
     Αποτελεί φορέα με τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Ν.Π.Ι.Δ.(Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου) και τα μέλη της είναι, είτε Ν.Π.Δ.Δ. είτε Ν.Π.Ι.Δ., δηλαδή Δήμοι και πολιτιστικοί σύλλογοι απο την Ήπειρο και την Αιτωλοκαρνανία. Διοικείται απο 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο με τετραετή θητεία. Η έδρα της είναι στα Γιάννενα και στεγάζεται στην οδό Γαριβάλδη 26β με τηλέφωνο (φαξ) (0651)32642.
     Σκοπός της Αμφικτιονίας είναι η αποκατάσταση των αρχαιοελληνικών θεάτρων της Β.Δ.Ελλάδας, με όλα τα νόμιμα μέσα και η οργάνωση εκδηλώσεων σ'αυτά, που συνάδουν με τις αξίες του πολιτισμού που τα δημιούργησε.
     Η πρώτη ενέργεια της Αμφικτιονίας αμέσως μετά την ίδρυση της, ήταν η συνεργασία της με τις αρχαιολογικές υπηρεσίες Β.Δ.Ελλάδας, του Υπουργείου Πολιτισμού και με την S.C.I.(Service Civil International-Διεθνής Οργάνωση εθελοντισμού) ώστε να γίνουν εργασίες ευπρεπισμού των θεάτρων όπως: εκθαμνώσεις, αποχωματώσεις. Τον πρώτο χρόνο (Ιούνιο-Σεπτέμβριο 1997) εργάστηκαν 150 Έλληνες και αλλοδαποί εθελοντές σε 5 αρχαιοελληνικά θέατρα, 3 στην Αιτωλοκαρνανία και 2 στην Ήπειρο. Το δεύτερο χρόνο(Ιούνιο-Σεπτέμβριο 1998) εργάστηκαν 450 εθελοντές σε 8 αρχαιοελληνικά θέατρα, 5 στην Ηπειρο και 3 στην Αιτωλοκαρνανία.