Εξώφυλλο 1ου τόμου Εξώφυλλο 2ου τόμου Εξώφυλλο 3ου τόμου
©2005 Ιδρυμα ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Επιμέλεια κειμένων, φωτογραφίες: Αθηνά Χαρίση