Ιωάννινα - Τζαμί Βελή Πασά
Το Τζαμί του Βελή πασά (τέλη 18ου - αρχές 19ου αι.).
     Επόμενη φωτογραφία

     Το Τζαμί Βελή Πασά ή Τσεκούρ τζαμί βρίσκεται νοτιοδυτικά του προμαχώνα Λιθαρίτσια, κοντά στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών. Στη σημερινή του μορφή είναι κτίσμα του Βελή Πασά, γιου του Αλή Πασά που αντικατέστησε ή επισκεύασε παλαιότερο τζαμί που υπήρχε στην ίδια θέση στα τέλη του 18ου - αρχές 19ου αι. Σύμφωνα με την παράδοση, στη θέση εκείνη υπήρχε ο βυζαντινός ναός του Αγίου Στεφάνου. Το κτήριο αποτελείται από μία τετράγωνη θολοσκέπαστη αίθουσα και από ένα κλειστό προστώο στα δυτικά, το οποίο καλύπτεται με τρεις τρουλίσκους.

     Κοντά στο τζαμί υπάρχει ο Μενδρεσές(ιεροδιδασκαλείο), κτισμένος επίσης από τον Βελή Πασά, που ακολουθεί ανάλογη διάταξη με αυτή του Ιεροδιδασκαλείου του Ασλάν Πασά. Το παλάτι και τα υπόλοιπα κτήρια του Βελή Πασά που βρίσκονταν εκεί κοντά καταστράφηκαν το 1822 από τα σουλτανικά στρατεύματα.

     Το Τζαμί αναστηλώθηκε παλαιότερα από την Αρχαιολογική Υπηρεσία και προβλέπεται να στεγάσει πολιτιστικές δραστηριότητες του Δήμου Ιωαννίνων.


Σχεδίαση & κατασκευή: Αθηνά Χαρίση, Ναταλία Ουμνόβα
©2003 Ιδρυμα ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ