"Συγγραφείς και Λογοτέχνες των Ιωαννίνων
Από το Δεσποτάτο της Ηπείρου ως τις μέρες μας (1206-1990). Οχτακόσια χρόνια παράδοση στον πολιτισμό"
 ΣΕΙΡΑ: Κριτικό-φιλολογικό δοκίμιο
 ISBN: -
 ΣΕΛΙΔΕΣ: 207
 ΕΚΔΟΣΗ: Γιάννινα 1991

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
Κριτικό – φιλολογικό δοκίμιο για την πνευματική και εκπαιδευτική κίνηση των Ιωαννίνων από το 1206 – 1990.

Αρχική σελίδα
Βιογραφικό
Τα έργα του
Κριτικές

Σχεδίαση, γραφικά: Αθηνά Χαρίση
Κατασκευή: Ναταλία Ουμνόβα

©2005 Ιδρυμα ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ