ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΟΥ epcon.gr

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΓΙΝΕ ΤΟ 2007. Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΕΝ ΓΝΩΣΗ ΣΑΣ
Αρχαίο Θέατρο 'ΔΩΔΩΝΗ', Νομός Ιωαννίνων Το Γεφύρι της Άρτας, Νομός Άρτας Λιμάνι Ηγουμενίτσας, Νομός Θεσπρωτίας Πρέβεζα, Νομός Πρέβεζας
30/5/2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ειδήσεις Ημέρας
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Προκηρύχθηκε η δράση 3.1.1. που αφορά την παροχή οικονομικών κινήτρων για την ενίσχυση επιδεικτικών έργων καινοτόμων τεχνολογιών, μέσω των πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα" του Γ' ΚΠΣ. Τα ανώτατα ποσοστά δημόσιας επιχορήγησης ανά επιλέξιμη επενδυτική πρόταση για κάθε είδος επένδυσης έχουν καθοριστεί από την Περιφέρεια Ηπείρου - Δυτικής Ελλάδας σε 50% για αποδέκτες ενίσχυσης που δεν εμπίπτουν στον ορισμό των ΜΜΕ και σε 50% + 15% για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Το ύψος του προϋπολογισμού των έργων, που πρόκειται να ενισχυθούν, είναι περίπου 5,5, εκατ. Ευρώ, ενώ δικαίωμα υποβολής επενδυτικής πρότασης έχει κάθε επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που δεν συμπεριλαμβάνεται στο δημόσιο τομέα ή κοινοπραξία τέτοιων προσώπων.
Πληροφορίες στο site: www.ypan.gr, στην Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτ. Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων (Μιχαλακοπούλου 58, Πάτρα), καθώς και στα κατά τόπους Επιμελητήρια των Νομών της γεωγραφικής περιφέρειας αυτών.

Πηγή: Πρωϊνός Λόγος (18/7/2005)
Υπόλοιπες ειδήσεις
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Σημαντικότερες ειδήσεις των Ελληνικών Portals

Ολες οι ειδήσεις


ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ - Πηγή: ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Ισαακίου ηγουμ., Νατάλιος