Συνέντευξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
κ. Χρήστου Μασσαλά στην Ελένη Βήρου
Σχεδίαση & κατασκευή: Epirus Connection