10 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Υλοποίηση πολιτιστικού προγράμματος
Σχολ. Έτος 2004 –2005
ΧΟΡΗΓΟΣ: Αγαθοεργά Καταστήματα Ι. Μ. Ιωαννίνων

ΜΑΣΚΕΣ

• Παιδαγωγική ομάδα - Ευχαριστίες
• Λίγα λόγια για το πρόγραμμα
• Μάσκα
• Πως φτιάξαμε τις μάσκες
• Οι Μάσκες που φτιάξαμε
• Οι φωτογραφίες μας

ΠΟΙΗΣΗ

Παιδαγωγική ομάδα - Ευχαριστίες •
Εισαγωγή •
Πως ξεκινήσαμε •
Πως δουλέψαμε •
Προτείνουμε •
Γράψαμε και διακοσμήσαμε τις τάξεις μας •
Λόγια των ανθρώπων της τέχνης για την ποίηση •
Τι έγραψαν οι μαθητές μας •