Ιωάννινα - Φετιχιέ Τζαμί
Το Φετιχιέ Τζαμί (αρχές 17ου αι.).
     Επόμενη φωτογραφία

     Το Φετιχιέ Τζαμί (ή τζαμί της κατάκτησης) ή του Καπλάν – Πασά, όπως το αναφέρει ο Τούρκος περιηγητής Εβλιγιά Τσελεμπή, βρίσκεται στη νοτιοδυτική πλευρά της ακρόπολης του Ιτς-Καλέ, στο Κάστρο των Ιωαννίνων. Σύμφωνα με μαρτυρίες το τζαμί κτίστηκε από τις προσόδους του τζαμιού Ναμάς-Γκιαχ στις αρχές του 17ου αι.(1618) στη θέση παλαιότερου βυζαντινού ναού του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Ήταν σύγχρονο ή λίγο νεότερο του τζαμιού του Ασλάν Πασά.

     Η σημερινή του μορφή οφείλεται στην ανακαίνιση που έγινε το 1795 από τον Αλή Πασά. Αποτελείται από την κεντρική τετράγωνη θολοσκέπαστη αίθουσα με τον εξώστη, ενώ διέθετε και προστώο, το οποίο δεν σώζεται σήμερα. Εσωτερικά ενδιαφέρον παρουσιάζει η ζωγραφιστή και η γύψινη διακόσμηση, καθώς και οι δύο μαρμάρινοι βυζαντινοί πεσσοί που πλαισιώνουν το μιχράμπ (κόγχη προσευχής), που ίσως προέρχονται από το ναό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ.

     Παλαιότερα το Φετιχιέ Τζαμί έχει αναστηλωθεί από την Αρχαιολογική Υπηρεσία. Κοντά σε αυτό βρίσκεται ο τάφος του Αλή Πασά και το Βυζαντινό Μουσείο Ιωαννίνων.


Σχεδίαση & κατασκευή: Αθηνά Χαρίση, Ναταλία Ουμνόβα
©2003 Ιδρυμα ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ